สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของสถาบัน National Institute for Policy and Strategi

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการครัวเ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมส์ โดยม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษ [...]

อ่านต่อ

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 ณ ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

19 พ.ค. 59 นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และ นางจันทิมา โจนส์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ จากกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอวัดเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าหลัก

19 พ.ค. 59 นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัม [...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องชวนชม) โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี โดยนางส

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางสายพิน โพธินวล หัหวน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาุชมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นำนักกีฬาเปตองขแงจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนค

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางสายพิน โพธินวล หัหวน้ากลุ่มงา [...]

อ่านต่อ

11 พ.ค. 59 เวลา 14.30 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ติดตามและนิเทศงานการลงทะเบียนการรับสมัครเข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 59 โดยมี…นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจัง

11 พ.ค. 59 เวลา 14.30 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรว [...]

อ่านต่อ