📣พช ราชบุรี ติวเข้มพัฒนากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามแนวทางพัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม ก่อนส่งลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ของจังหวัดราชบุรี วันที่ 4

⏰ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปร [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี เร่งลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

⏰วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่อำเภอ [...]

อ่านต่อ

📣พช ราชบุรี ติวเข้มพัฒนากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามแนวทางพัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม ก่อนส่งลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ของจังหวัดราชบุรี วันที่ 3

⏰ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส [...]

อ่านต่อ

📣พช ราชบุรี ติวเข้มพัฒนากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามแนวทางพัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม ก่อนส่งลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ของจังหวัดราชบุรี

⏰ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประช [...]

อ่านต่อ