ราชบุรี ประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักง [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี ประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปร [...]

อ่านต่อ