📣 พช.ราชบุรี รับการตรวจประเมินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge 2022) ประจำปี 2565 และการประกวดตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

📣 พช.ราชบุรี รับการตรวจประเมินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่ [...]

อ่านต่อ

📣 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดประชุมปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

📣 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ [...]

อ่านต่อ

⚽️ ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกระชับมิตร พช.ราชบุรี พบกับ ทีม อบจ.ราชบุรี ณ สนามฟุตบอลราชบุรีมิตรผล เอฟซี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

⚽️ ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกระชับมิตร พช.ราชบุรี พบกับ ทีม [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี จัดประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สอ.พช.ฯ ประจำปี 2565

📣 พช.ราชบุรี จัดประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบป [...]

อ่านต่อ