ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

          วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  [...]

อ่านต่อ