📣พช ราชบุรี ถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

⏰วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป [...]

อ่านต่อ

📣พช ราชบุรี ติวเข้มสมาร์ทงาน สมาร์ททีม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สู่การเป็นมืออาชีพ “ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

⏰วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบ [...]

อ่านต่อ

📣พช ราชบุรี จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน

⏰วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล [...]

อ่านต่อ