📣ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564🎖

⏰วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห [...]

อ่านต่อ

📣พช.ราชบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference

⏰ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายพลากร ส [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี นำทัพพัฒนาการอำเภอ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จาก กอ.รมน.ราชบุรี

💢 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมก [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ศูนย์ฯแบบก้าวหน้า ณ ไร่สุขพ่วง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

💢 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ไร่สุขพ่ [...]

อ่านต่อ