จังหวัดราชบุรี>>5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทุกท่าน (โซนตะวันตก) จากอำเภอจอมบึง,สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ณ ภูผาผึ้งรีสอร

5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมื

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดบูธ OTOP ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 โดยอำเภอที่ชนะเลิศ ได้แก่ อำเมืองราชบุรี รองชนะเลิศอัน

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงา

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 1 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> 28 มีนาคม 2559 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารราชบุรีเกมส์ โดยมี..นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่

งหวัดราชบุรี >>> 28 มีนาคม 2559 นายสุรพล แสวงศ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> 24 มีนาคม 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ครั้งที่ 2 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประ

จังหวัดราชบุรี >>> 24 มีนาคม 2559 นางสายพิน โพ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 21 มีนาคม 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติใ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 21 มีนาคม 2559 นางสาย [...]

อ่านต่อ

นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมงานแถลงข่าว “เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC. ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม2559 ณ.องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม ซึ่งนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รอง ผวจ

นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ