จังหวัดราชบุรี >>>วันที่15 มิ.ย. 59 เวลา 10.00น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครื

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่15 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 [...]

อ่านต่อ

วันที่14 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ

วันที่14 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่14 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒน

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่14 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่13 มิ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่13 มิ.ย. 59 เวลา 14.0 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่13 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒน

จังหวัดราชบุรี >> วันที่13 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> 10 มิถุนายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านกา

จังหวัดราชบุรี >>> 10 มิถุนายน 2559 นางสายพิน [...]

อ่านต่อ

@ราชบุรี : 9 มิถุนายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสรเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารจั

@ราชบุรี : 9 มิถุนายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจความพร้อมของการจัดนิทรรศการในงาน 70 ปีครองราชย์ ปร

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08. [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. นางสายพิน โพธินวล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2016 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรม

จังหวัดราชบุรี >> 7 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. นางส [...]

อ่านต่อ