จังหวัดราชบุรี>>;วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศกาiรพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนชุมชน อ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บค่าพิกัด gis และถ่ายภาพ ข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อทำฐานข้อมูล แผนที่ใน google map ในพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา ต.เข

จังหวัดราชบุรี>>;วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>>> วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ.บ

ราชบุรี>>> วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทอ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>>19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้าทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ข

จังหวัดราชบุรี>>>19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่จังหวัด รดน้ำขอพร นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสา [...]

อ่านต่อ

ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน

ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2 [...]

อ่านต่อ

ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประขารัฐ จังหวัดราชบุรี แก่ประธาน

ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13. [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>>>วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์

วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากล [...]

อ่านต่อ