จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทีมปฏิบัติการตำบลคนราชบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยมี น

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13. [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี >> วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธาน สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (สัมภาษณ์) ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทส

ราชบุรี >> วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายสุทธิรักษ์ ห [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันนี้ 15 กรกฏาคม 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ผู้ผลิต

จังหวัดราชบุรี >> วันนี้ 15 กรกฏาคม 2559 นางสายพิ [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี : 14 ก.ค. 59 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำพิธีทางศาสนาในการทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการสำนักงานพ

ราชบุรี : 14 ก.ค. 59 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี : 13 ก.ค. 59 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยมี…นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุร

จังหวัดราชบุรี >>>13 ก.ค. 59 นายสุรพล แสวงศักด [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี : 12 ก.ค. 59 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 103 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,159,2

ราชบุรี : 12 ก.ค. 59 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชก [...]

อ่านต่อ

าชบุรี : 12 ก.ค. 59 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “แผนการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจ หัวข้อ 3

าชบุรี : 12 ก.ค. 59 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่ [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี : 8 ก.ค. 59 (13.30 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี.

ราชบุรี : 8 ก.ค. 59 (13.30 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี : 8 ก.ค. 59 (09.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบ

ราชบุรี : 8 ก.ค. 59 (09.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว [...]

อ่านต่อ