📣 พช.ราชบุรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

⏰ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

💢 ณ บ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง [...]

อ่านต่อ

📣 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

⏰ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 พร้อมรับการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

⏰ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประช [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏰ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางยุพิน เ [...]

อ่านต่อ