สพจ.ราชบุรี ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางทศมนพร พ [...]

อ่านต่อ

สพจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ โรงย [...]

อ่านต่อ

สพจ.ราชบุรี ประชุมพัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม [...]

อ่านต่อ