📣 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ศูนย์ฯแบบก้าวหน้า ณ ไร่สุขพ่วง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

💢 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ไร่สุขพ่ [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและแสดงนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ [...]

อ่านต่อ

📣 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💢 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. 💢นางยุพิน [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

💢 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ [...]

อ่านต่อ