💢 พช.ราชบุรี​ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

💢 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณห้อ [...]

อ่านต่อ

💢 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ติตตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

💢 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒน [...]

อ่านต่อ