📣 พช.ราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง ขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP 2565 เฟส 2 ณ จังหวัดราชบุรี

⏰วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเรือนนับดาว ชั้น 1 โรงแรมภูผาผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง ทั้ง 25 จังหวัด ซึ่งนำทีมโดย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง, นางสติล คุณปลื้ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

💠จากนั้น รอง ผวจ.ราชบุรี นำทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP 2565 ของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินทุน 5,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
🏡1.ครัวเรือน นายนิตย์ ศรีทอง บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย มีสภาพไม่มั่นคง หลังคาสังกะสีผุพังและตัวบ้านไม่มีความมั่นคง และตกเกณฑ์ด้านรายได้ เนื่องด้วยสูงอายุและไม่ค่อยมีแรงในการรับงานจ้าง
🏡2.ครัวเรือน นางพอน เกตุจันทึก บ้านเลขที่ 9999/4 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย มีฝาบ้านไม่ครบและเป็นผู้พิการไม่สามารถหารายได้ได้

🍀ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)