📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🏠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🏠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่งเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม
โดยมี นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านโป่ง คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอฯ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 คน
วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของหมู่บ้าน และร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ปรารถนาให้สังคมไทยปลอดยาเสพติดด้วยความจงรักภักดี ซึ่งอำเภอบ้านโป่งมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 30 กองทุน การจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมนำเงินสมทบกองทุนฯ จำนวนเงิน 124,021 บาทและส่งต่อให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอบ้านโป่ง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป และ นายอำเภอบ้านโป่ง ได้มอบธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา และให้นำไปประดับ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 7 หมู่บ้าน

🌱 ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📷 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)