🌴 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง

🌴 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง

🌴 ศจพ. อำเภอวัดเพลง เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ
นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง /ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวัดเพลง (คจพ.อ.) พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอวัดเพลง , ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ , กำนันตำบลเกาะศาลพระ ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ , พัฒนากรประจำตำบลเกาะศาลพระ , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เกาะศาลพระ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2 และ 7 ตำบลเกาะศาลพระและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกันให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ เสาเข็ม ขนาด 6นิ้ว*6นิ้ว ยาว6 เมตร / เสาเข็ม 1.5 เมตร / อิฐบล็อก 300 ก้อน / ปูนซีเมนต์ 10 ถุง /ทราย /หิน / เหล็กเส้น ฯลฯ รวมมูลค่า 13,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่มาจากการบริจาคสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาและประสงค์ให้การช่วยเหลือแก่ผู้เปราะบางในสังคม ผ่าน”กองทุนวัดเพลงอยู่ดี” แก่ครัวเรือนเปราะบาง ปี 2564 มิติด้านความเป็นอยู่ราย นางวราภรณ์ เนาวเพ็ญ ราษฎรหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของตนเองต่อไปตามแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ “ 130 ปี มหาดไทย : บ้านเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระพันปีหลวง ”

📢 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

📷📝 ภาพ/ข่าว: อำเภอวัดเพลง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง/
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)