🦐🦐ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอบางแพ🦐🦐

🦐🦐ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอบางแพ🦐🦐
📢 อำเภอบางแพ ดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ “เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน”
📍วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
📢 อำเภอบางแพ โดยนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ มอบหมาย นายมลฑล อ่วมเทศ ประมงอำเภอบางแพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ทีมพี่เลี้ยงตำบลดอนคา ในการติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตำบลดอนคา จำนวน 3 ครัว โดยได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาดุก
และติดตามการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้ได้ผลผลิตเป็นไข่ไก่โดยสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนและขายหรือแบ่งปันให้กับครัวเรือนอื่นๆได้ต่อไป

🍀 กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

📍🗞ภาพข่าว/รายงานโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ

(Visited 1 times, 1 visits today)