🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

📢อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง มอบหมายให้ นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอวัดเพลง นายธีระชัย อินทะแสน พัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่พร้อมด้วยรองปลัดตำบลจอมประทัด กำนันตำบลจอมประทัดผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมผระทัด และทีมพี่เลี้ยง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัด จำนวน 1 ครัวเรือน โดยได้มอบเมล็ด/กล้าพันธุ์ผักสวนครัว และร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งได้มอบเครื่องบริโภคเพื่อให้ครัวเรือนอยู่รอดได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ

การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 😷

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง

#CDD #ChangeForGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)