🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
📢อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👉วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง มอบหมายให้ นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.จิรวรรณ ถาวรสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบวัสดุ/อุปกรณ์ ในการประกอบอาขีพ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,500 บาท เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง ดังนี้
1. มอบเตาปิ้ง และอุปกรณ์ขายไก่ย่าง/หมูย่าง จำนวน 1 ชุด
2. มอบพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม จำนวน106 ลูก พร้อมเปลือกมะพร้าวสับ จำนวน 1 กระสอบ
การมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อให้ครัวเรือนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงคนในครอบครัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 😷
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง
#CDD #ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)