🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

📢อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง มอบหมายให้นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตำบลเกาะศาลพระ ติดตามเยี่ยมครัวเรือน นายสมพิศ ขำเลิศ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ตำบลเกาะศาลพระ ซึ่งมีปัญหาด้านความเป็นอยู่ (บ้านเรือนมีสภาพไม่มั่นคงถาวร)

👉การติดตามเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบสภาพบ้านเรือน พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
(mask face)การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด😷

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)