🍍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา จับมือบูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน” 🍍

🗓️ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบ้านคา พร้อมด้วย นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม พัฒนาการอำเภอบ้านคา นายภาณุพันธ์ หอเจริญ ปลัดอำเภอบ้านคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา และ ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

✅การดำเนินการในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด ✅

📷🗞️ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอบ้านคา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)