🏆 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี คว้า 2 รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 !!!!!!

💢นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์/นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

💢ในการนี้ นางภรมน นรการกุมพล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้มาก ประจำปี 2564
2.รางวัลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือน้อย ประจำปี 2564

🔰จังหวัดราชบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพสู่ความเข้มแข็งในชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการดำเนินงานกองทุน ส่งเสริมความรู้ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด และเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้นำกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมจำหน่ายภายในงาน จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

🍀การเข้าร่วมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)