📣 จังหวัดราชบุรี ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี

⏰วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

📍📍พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 40 คนไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี

⏰เวลา 15.28 น. ได้เสด็จฯ ไปยังวัดโขลงสุวรรณคีรี โบราณสถานศิลปะทวารวดี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ

🎉🎉 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้เฝ้ารับเสด็จฯ และทูลเกล้าฯ ถวายโอ่งเซรามิก แด่พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🎉🎉 ปัจจุบันเมืองโบราณคูบัว เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชุมชนชาวไท-ยวน ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด อาหาร ผ้าจก และยังมี “กาดวิถีชุมชนคูบัว” ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี ที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวไท-ยวนในพื้นที่ โดยเปิดเป็นตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการออกร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าของฝากที่หลากหลาย อาทิ ผ้าจกคูบัว อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว ขนมหวานพื้นถิ่น เครื่องดื่มผลไม้ ร้านกาแฟสด และของฝากจากชุมชน ของดี OTOP จังหวัดราชบุรี และของชำร่วยต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไท-ยวน ให้ได้รับชมคู่กับการรับประทานอาหารขันโตกที่มีมาตามสมัยโบราณด้วยอาหารคาวพื้นบ้านของชาวไท-ยวน แบบไทยล้านนาทางภาคเหนือ ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไท-ยวน ที่อพยพจาก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 200 กว่าปี โดยเปิดให้เที่ยวชมทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 09.00 น.-21.00 น. ได้กำหนดเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 นี้

🍀ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)