📣 จังหวัดราชบุรีเตรียมความพร้อมพื้นที่รับเสด็จพลเอกหญิงศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

⏰ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมคณะ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจการเตรียมความพร้อมของสถานที่กาดวิถีชุมชนคูบัว ในการรับเสด็จ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอก.ส่งเสริมฯนางนิตยา มะลิขาว ผอก.ประสานฯ ผอก.สารสนเทศฯ ผอก.ยุทธศาสตร์ นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ กำนันตำบลคูบัว รองปลัด อบต.คูบัว ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอรายล่ะเอียดข้อมูลและซักซ้อมแนวทางดำเนินการปฏิบัติภารกิจการรับเสด็จฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดกาดวิถีชุมชนคูบัว และพี่น้องประชาชนที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ.กาดวิถึชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการรับเสด็จ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 นี้

🍀ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)