📣พช.ราชบุรี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่

⏰ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผอ.กลุ่มงานฯ ประกอบด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายอุดม เพชรคุต ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่จังหวัดราชบุรี

🍀ในการร่วมแสดงความยินดีฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)