พจ.ราชบุรี รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดราชบุรีต่อผู้บริหารระดับจังหวัด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าพบรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชุบรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปลัดจังหวัดราชบุรี และ กอ.รมน. เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)