พช.ราชบุรี ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  พัฒนาการอำเภอ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)