ราชบุรี รับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยงานบริหารข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และ นายประสิทธิ์ เทียมเดช(ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยงานบริหารข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP

ในการนี้ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ได้นำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ในที่ประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)