ราชบุรี #ประชุม #ชมรมผู้นำอช.ระดับจังหวัดราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 2564

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ราชบุรี #ประชุม #ชมรมผู้นำอช.ระดับจังหวัดราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 2564

โดยหัวหน้าทศมนพร พุทธจันทรา รักษาการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้สนง.พช.จ.ราชบุรี จัดการประชุมโดยมีประธานและกรรมการของชมรมผู้นำอช.จังหวัดราชบุรี นำโดยคุณสัณฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ประธานชมรมอช.จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมอช.ทั้ง 10 อำเภอ และจนท.พช ทั้ง 10 อำเภอ. วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี   ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และยังมีการเตรียมความพร้อมจัดงานอช.ครบ 52 ปีในห้วงวันที่ 28 มกราคม 2564 ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)