ราชบุรี “ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน OTOP จังหวัดราชบุรีในปีที่ผ่านมา  แผนการขับเคลื่อน OTOP และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)