สพจ.ราชบุรี ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอจอมบึง และนักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (CLM) ณ ไร่สุขพ่วง หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)