สพจ.ราชบุรี ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี                         นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการ   กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

กิจกรรมประกอบด้วย ประธานถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และผู้ร่วมพิธีร่วมกันบำรุงต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย

(Visited 1 times, 1 visits today)