ราชบุรี…ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563…

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)