สพจ.ราชบุรี ประชุมพัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เดือนตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ผ่านการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)