สพจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม 2563 เวลา ๑๗.00 น.  ณ วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางทศมนพร  พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ คือ วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางป่า

ขอเชิญ…“เที่ยวสวน ชวนลงคลอง” ณ วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดให้เที่ยวชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดวันแรกเสาร์ที่ ๓ ต.ค. ๖๓ นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)