สพจ.ราชบุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐิน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

# วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางสองร้อย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  และ เวลา ๑๒.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จ     พระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเขานกกระจิบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐิน และได้พบปะเจ้าหน้าที่ พช.ราชบุรี

ในการนี้ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)