สพจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางทศมนพร  พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวให้แนวทางในการปฏิบัติงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)