ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวราชบุรี ในงาน “ของดีราชบุรี แนววิถี New Normal”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และ ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวราชบุรี ในงาน “ของดีราชบุรีแนววิถี New Normal” โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          การจัดงานครั้งนี้ จังหวัดราชบุรีได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าเกษตร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับผิดชอบจัดแสดงความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชน และจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ 10 อำเภอ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)