ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี      คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ติดตามการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล             หนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่     “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย                    ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมรับการติดตามฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)