ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี       

          นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการการพัฒนาชุมชน

          ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดราชบุรีนำทีมโดย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)