22 กรกฎาคม 2563 ราชบุรีรับการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

|
เข้าชม 0 ครั้ง

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด ตรวจติดตามและคัดเลือกกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (ประเภทคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ดีเด่น) ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ท่านผู้ตรวจฯ พร้อมทีมงานได้เยี่ยมชมแปลงผักภายใต้โครงการ ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง และเดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลตะนาวศรี หรือตลาดโอ๊ะป่อย ณ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)