ราชบุรีรับการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

|
เข้าชม 0 ครั้ง

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด ตรวจติดตามและคัดเลือกกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (ประเภทกองทุนฯ ดีเด่น) ณ ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

และเดินทางต่อไปยัง บ้านเหล่ามะละกอ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจติดตามและคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (ประเภทคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตำบลดีเด่น)

(Visited 1 times, 1 visits today)