ราชบุรี ประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และประเด็นเน้นย้ำ คือ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”          การประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 และ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

(Visited 1 times, 1 visits today)