ราชบุรีเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 –15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองราชบุรี, อำเภอโพธาราม, อำเภอบางแพ, และอำเภอบ้านคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่าย ในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์

          ในการนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)