ราชบุรี ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดราชบุรี เพื่อประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม

  ในการนี้ นายอำเภอปากท่อ พัฒนาการอำเภอปากท่อ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)