ราชบุรี “ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563 โดย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน  8 โครงการ เป็นเงิน 964,645 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)