ราชบุรี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนงานโครงการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย และติดตามสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)