ราชบุรีรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดธรรมวิโรจน์ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี              นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี “รวมพลังสตรีอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี” โดยมี             นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอเมืองราชบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมปลูกต้นม่วงส่าหรี ต้นไม้ตามโครงการฯ และประธานในพิธีได้มอบต้นม่วงส่าหรี ต้นไม้ตามโครงการฯ ให้แก่ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ

          ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)