ราชบุรีเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โรงแรมแพรวอาภาเพลส    อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ดำเนินการ จัดประชุมโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับการบรรยายจาก นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และ นายไพรัช วรศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ                เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง

  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 30 คน จากอำเภอจอมบึง    อำเอบางแพ อำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอวัดเพลง

(Visited 1 times, 1 visits today)