“ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี” วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้อื่น ๆ เพื่อนำมาใส่ตู้ปันสุข

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง   น้ำดื่ม และของใช้อื่น ๆ เพื่อนำมาใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับลงทะเบียนประชาชนที่มารับสิ่งของ โดยมีเจ้าหน้าที่จัดระบบให้รักษาระยะห่างป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  สำหรับกิจกรรม “ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี” มีหลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันนำสิ่งของมาร่วมแบ่งปัน ..หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีร่วมแบ่งปัน..ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)