…คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน…วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบกล่องยังชีพ จาก บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน จำนวน 200 กล่อง

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบกล่องยังชีพ จาก บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน จำนวน 200 กล่อง โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีมอบกล่องถุงยังชีพ โดยมอบหมายให้อำเภอนำไปมอบให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอละ 20 กล่อง ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)