พช.ราชบุรี รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VideoConference) เพื่อสร้างเข้าใจในแนวทางการดำเนินการโครงการ สามารถนำไป   ปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป  

  ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)