### กาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ###

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๓ นายชยาวุธ จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ     แก่ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนละ 2,000 บาท ในพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา รวม 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนสำหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.  ปี 2561

          ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา หัวหน้าส่วนราชการฯ พัฒนาการอำเภอจอมบึง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง และพัฒนาการอำเภอบ้านคา ร่วมมอบเงินทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)