@ราชบุรี@…จัดตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน…

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3         ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง      การจัด “ตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวราชบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด            ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)