ราชบุรี “ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 1/2563” เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี                 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) รวม 30 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)